Topluma karşı sorumluluğumuz

Entegre hareket etmek, değerlerimizin temelini oluşturmaktadır.

  • Uyum

    Uyum organizasyonu

    Festool dünya genelinde faaliyet göstermektedir. Ticari ve sosyal sorumluluğu çok ciddiye alıyoruz. Bu nedenle Festool, ilgili ülkelerin yasal gerekliliklerine ve şirket içi düzenlemelere ve temel etik ilkelere uyumu sağlamak için bir uyum yapısı geliştirmiştir.
  • Çalışma prensiplerimiz

    Uyum yapımızın ana bileşeni davranış kurallarımızdır. Bu durum dünya çapındaki çalışanlarımız için geçerlidir.
    Uyum