Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesine ve ilgili kişi olarak haklarınıza dair genel bilgiler

Tarih: Haziran 2019

Biz, yani TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG ve bağlı şirketlerimiz (bunun için bkz. http://subsidiaries.festool.com) (bundan sonra "Festool"), kişisel ve şirkete ait verilerinizi çeşitli amaçları yerine getirmek için topluyor ve kullanıyoruz.

Hangi veri kategorilerini kullanıyoruz ve bu verileri nereden topluyoruz?
Kişisel verilerin işlenen kategorileri arasında özellikle iletişim verileriniz (şirketin adı, adresi, ilgili kişinin adı ve soyadı, (cep) telefon numarası, ilgili kişinin e-postası) ve amaca bağlı olarak banka bilgileri ve gerektiğinde KDV tanıtıcı numarası.

Kişisel verileriniz prensip olarak doğrudan sizden alınır. Münferit bazı durumlarda, örneğin SERVICE all-inclusive® kaydınız sırasında, verileriniz üçüncü tarafların (örneğin bayiler) eline geçer. Bu durumda size gecikmeden bilgi verilecektir.

Veriler hangi amaçla ve hangi yasal zeminde işlenmektedir ve bundan kim sorumludur?
Verilerinizi AB veri gizliliği temel düzenlemesi (DS-GVO) kurallarına, varsa ilgili yerel veri gizliliği yasalarına ve tüm ilgili yasalara uygun olarak toplanmaktadır.

a) Sözleşme ilişkilerinin yürütülmesi

Festool ticari amaçlarına ulaşmak için çeşitli sözleşmeler (örneğin tedarikçilerle, sistem ortaklarıyla, hizmet şirketleriyle, onarım işlemleri için sözleşmeler) yapar. Verilerin toplanması ve işlenmesi, sözleşme ilişkisinin oluşması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi içindir. Bunun için yasal zemini oluşturan üstün hüküm Madde 6 Paragraf 1 b) DS-GVO'dur. Ayrıca gereken durumlarda bizim veya üçüncü tarafların (örneğin yetkili merciler) meşru menfaatlerini korumak için yasal zemin olarak Madde 6 Paragraf 1 f) DS-GVO uyarınca da verilerinizi işleyebiliriz. Bu özellikle cezai suçların çözülmesi durumunda veya şirketler grubunun yönetiminde, dahili iletişim veya yönetim amaçları için geçerlidir. Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesi, sizin onayınıza da dayanır.

Veri işleme sorumlusu, ilgili Festool sözleşme ortağınızdır. İletişim verilerini https://www.festool.com/contact altında bulabilirsiniz.

b) SERVICE all-inclusive hizmetinin gerçekleştirilmesi

Bu hizmet taahhüdünün kaydı ve gerçekleştirilmesi için, doğrudan sizden aldığımız veya münferit bazı durumlarda üçüncü taraflardan (örneğin bayi) temin ettiğimiz kişisel ve şirkete ait verilerinizi topluyoruz. Üçüncü taraflardan veri alma durumu size bildirilecektir. Bunun için yasal zemini oluşturan üstün hükümler Madde 6 Paragraf 1a) ve Madde 6 Paragraf 1b) DS-GVO'dur.

Bu bağlamda verilerinizin işlenmesinden sorumlu olan:
Festool GmbH,  Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Almanya, Telefon: +49 (0)7024 804-0 veya ülkenizde bu hizmet taahhüdünü sunan Festool bağlı şirketidir. İletişim verilerini https://www.festool.com/contact altında bulabilirsiniz.

c) Çeşitli çevrimiçi hizmetlerin yürütülmesi

Festool çeşitli çevrimiçi hizmetler sunar, örneğin ana sayfa, MyFestool, Festool uygulamaları, bülten gönderimi. Bu konuda lütfen https://www.festool.com/privacy altındaki veri gizliliği beyanımızı ve Festool'un ilgili ülke sayfasını dikkate alın.

Bu bağlamda veri işlenmesinden sorumlu olan:
Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen, Almanya
Telefon: +49 (0) 7024 804-0

Festool GmbH, datenschutz@tts-company.com adresinden ulaşabileceğiniz, harici bir veri gizliliği görevlisine sahiptir.

d) Şans oyunlarının yürütülmesi

Festool her zaman yeni şans oyunları düzenler. Bu eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için kişisel verileri (adı, soyadı, adres,e-posta adresi) topluyoruz. Bunun için yasal zemin Madde 6 Paragraf 1a) ve Madde 6 Paragraf 1b) DS-GVO'dur.

Verilerinizi kim alıyor?
Şirketimiz içinde kişisel verilerinizi sadece, sözleşmelerden ve yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek için bu verileri ihtiyaç duyan kişiler ve birimler (örneğin ilgili departman) alır. Şirketler grubumuz içinde verileriniz ancak veri işleme görevlerini grup içinde merkezi olarak yürüten belirli şirketlere aktarılır.

Bunun yanı sıra sözleşmelerden ve yasalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için harici hizmet sağlayıcılardan (örneğin ürünlerin gönderilmesi için veya postalama için) kısmi yardımlar da alıyoruz. Geçici olmayan iş ilişkileri kurduğumuz ve kullandığımız alt yüklenicilerin ve hizmet sağlayıcıların listesi, talep ettiğiniz takdirde veri işleme sorumlusu tarafından size ulaştırılacaktır.

Ayrıca kişisel verilerinizi işveren olarak sözleşmelerden ve yasalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için başkalarıyla da paylaşabiliriz. Bunlar örneğin:

  • Yetkili merciler (örneğin maliye, mahkemeler)
  • Banka (SEPA ödeme aracıları)
  • Şahsi iflas durumunda iflas yöneticileri.

Verilerinizi kullanıma sunmakla yükümlü müsünüz?

İlgili sözleşme ilişkisinin kurulması veya SERVICE all-inclusive'nin geçerli olması için, bu sözleşme ilişkisinin oluşması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi ve sözleşmeye bağlı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve yasal olarak sizden almamız gereken kişisel veya şirket verilerini belirtmek zorunda olduğunuza dikkat çekmek isteriz. Verilerinizin bu bağlamda kullanılmasına karşı itiraz hakkınızı kullanırsanız veya gereken verileri bizimle paylaşmazsanız sizinle sözleşme ilişkimizi gerçekleştiremeyiz veya SERVICE all-inclusive başlığı altındaki hizmet taahhüdümüzü gerçekleştiremeyiz.

Verileriniz ne kadar süreyle saklanır?

Yukarıdaki amaçlar için artık gerekli olmadığında veya itiraz hakkınızı kullandığınızda kişisel verilerinizi sileriz. Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra kişisel verileriniz yasal olarak yükümlü olduğumuz sürece kayıtlı olacaktır. Ticaret kanunu ve genel vergi yasaları gibi düzenlemelerce belirlenen yasal ve düzenli saklama ve ispatlama yükümlülükleri bu kapsamdadır. Saklama süreleri azami on yıl olabilir. Ayrıca bize yönlendirilen yasal talepler nedeniyle (yasal zaman aşımı süresi üç ila otuz yıl olabilir) kişisel verilerinizi saklamamız gerekebilir.

İlgili kişi olarak hangi veri gizliliği haklarımı geçerli kılabilirim?

İlgili veri işleme sorumlusundan hangi kişisel verilerinizin saklandığı konusunda bilgi alma hakkınız mevcuttur. Ayrıca belirli ön koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca verilerinizin işlenmesini sınırlandırma ve bize sunduğunuz verilerin yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta sizinle paylaşılmasını isteme hakkınız da mevcuttur.

 

İtiraz hakkı

Kişisel verilerinizin doğrudan reklam amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman ve bir sebep göstermeden itiraz edebilirsiniz.
Verilerinizi eğer meşru menfaatlerinizin korunması için işliyorsak kişisel sebeplerle bu işleme nedenine itiraz edebilirsiniz. Bu durumda kişisel verilerinizi işlemeye devam etmeyiz, ancak menfaatlerinize, haklarınıza ve özgürlüklerinize baskın çıkan ve yasal olarak zorunlu nedenler mevcutsa veya hak taleplerinin geçerli kılınması, uygulanması veya savunulması için verilerinizin işlenmesi gerekiyorsa talebiniz kabul edilmez.


Kime şikayet edebilirsiniz?

Yukarıda belirtilen veri gizliliği sorumlusuna veya yetkili veri gizliliği mercilerine başvurarak şikayette bulunma hakkınız da vardır.