Kullanım koşulları

Çevrimiçi alandaki bilgi materyallerinin ücretsiz olarak kullanıma sunulması hakkındadır.

I. Genel:

 1. Aşağıdaki kullanım koşulları, Festool GmbH tarafından ve / veya TTS Tooltechnic Systems Şirketler Grubu'nun bir şirketi tarafından (bundan sonra kısaca Festool) çevrimiçi alanda kullanıma sunulan bilgi materyalleri için geçerli kullanım koşullarıdır.
 2. Özellikle broşürler, bültenler, EKAT (yedek parça katalogları), yapı planları, kullanım kılavuzları, uygulama örnekleri, teknik özellikler, animasyonlar, videolar, metinler, basın materyalleri ve görsel malzemeler (bundan sonra kısaca materyal) gibi bilgi materyallerinin kullanıma sunulması, haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklı olmak üzere aşağıdaki koşullara bağlıdır.
 3. Kullanım koşulları en geç materyalin alınması veya indirilmesi durumunda kabul edilmiş sayılır ve gelecekteki kullanımlarda da geçerli olur.
 4. Materyalin çevrimiçi aktarımı veya sistemimizin kullanımı sırasında ortaya çıkan yazılım ve donanım hatalarından dolayı sorumluluk kabul edilmez.

II. Kullanım hakları:

 1. Çevrimiçi olarak kullanıma sunulan materyal her zaman Festool'un veya oluşturan hak sahibinin mülkiyetinde kalır ve fikri mülkiyet kanunları ile koruma altındadır.
 2. Kullanıcıya sadece münhasır olmayan kullanım hakkı verilir.
 3. Materyal kullanım hakkı aşağıdakileri içerir:

a)    Çağırma, yazdırma ve gönderme hakkı; ayrıca

b)    Sınırlı bir işleme hakkı, yani görsel malzemeleri analog veya dijital görüntü işleme yöntemlerini kullanarak görsel boyutu (küçültme, büyütme, kırpma) ve renk, kontrast, parlaklık değerlerini değiştirme hakkı verilir, ancak resimdeki ifadeleri değiştirme hakkı verilmez. Resim materyallerindeki diğer değişiklikler ancak Festool veya oluşturan hak sahibinin önceden izniyle mümkündür.

 1. Materyal hiçbir şekilde yasal olmayan, pornografik, müstehcen, saygınlığa zarar veren veya başkalarının haklarını ihlal eden amaçlar için kullanılamaz. 
 2. Aşağıdaki maddelerde veya yazılı olarak aksi bir konuda anlaşma sağlanmadıkça, materyallerin ticari olarak kullanımı veya üçüncü taraflara kullandırılması yasaktır. Bu, özellikle internette yayma ve başka noktalarda indirmeye olanak sağlama için geçerlidir.
 3. Buna karşın Festool web sayfasına link vermeye izin verilir. 
  Link verilmesi durumunda kullanıcı "Festool (www.festool.de)" telif hakkı bilgisini web sayfasına yerleştirmelidir.
 4. Materyalin kullanıma sunulmasıyla materyali tamamen veya kısmen değiştirme veya başka biçimde işleme hakkı verilmemektedir.
 5. Önceki düzenlemelerin kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda kullanıcı zararları tazmin etmekle yükümlüdür ve Festool üçüncü tarafların yasal talepleri karşısında sorumluluk kabul etmez.
 6. Eğer kullanıcı ticari kullanım, yetkisiz kopyalama, değiştirme veya başka biçimde işleme veya yetkisiz biçimde yayma konusunda bilgi sahibi olursa bunu hemen Festool'a bildirmelidir.

III. Basın metinlerinin kullanılması veya oluşturulması:

 1. İlgili kullanıcı tarafından oluşturulan basın metinlerinde kullanıcı metnin içeriğinden sorumludur, özellikle de fikri mülkiyet kanunlarının veya kişi haklarının ihlali durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı üçüncü tarafların yasal taleplerini Festool'a yönlendiremez.
 2. Basın bildirileriyle bağlantılı basın ve resim materyalleri kullanıldığında bunlar özellikle ve açıkça "Foto Festool GmbH" telif hakkı bilgisini içermelidir.
 3. Festool'un talep etmesi halinde basın metinlerinin yayımlanmasının ardından Festool'un yayınlanan basın metinlerinden bir belge örneği ücretsiz olarak en kısa süre içinde gönderilmelidir.

IV. Köprüler:

 1. Festool web sitesi üçüncü tarafların web sitelerine köprüler içerebilir. Festool bu web sitelerinin içeriği için sorumluluk kabul etmez ve Festool bu web sitelerini ve içeriklerini sahiplenmez. Festool harici linklerin ilk defa bağlanması sırasında harici içerikleri herhangi bir hak ihlali olup olmadığı konusunda kontrol etmiştir. O an için herhangi bir hak ihlali görülmemiştir. Ancak hak ihlali olduğuna dair bilgi verilirse bu harici linkler en kısa sürede silinir.

V. Garanti, sorumluluk:

 1. Materyallerin maddi veya hukuki olarak hatasız olduğuna dair, özellikle de hiçbir hata içermemesi, doğru olması, üçüncü tarafların fikri mülkiyet ve endüstriyel mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, eksiksizlik ve/veya kullanılabilirlik konusunda sorumluluk kabul edilmez. Kasıtlı hatalar, ciddi ihmaller veya dolandırıcılık söz konusu olduğunda bu geçerli değildir.
 2. Özellikle sözleşmenin ihlalini temel alan ve yasal bir nedeni olan kullanıcı zararı tazmin talepleri kabul edilmez. Kasıtlı hatalar, ciddi ihmaller, garanti edilen özelliklerin eksikliği ve ürün sorumluluk yasası ihlalleri söz konusu olduğunda bu geçerli değildir.
 3. Eksikliklerden dolayı oluşan ikincil zararlar, taraflar arasında görüşülecektir.
 4. Materyalin indirilmesinden önce kullanıcı kendi güvenliği için ve Festool web sitesindeki olası virüslerden korunmak için uygun güvenlik önlemlerini ve virüs tarayıcıları temin etmelidir.

VI. Kapanış koşulları:

 1. Eğer sipariş veren taraf ticaret kanunu uyarınca tüccar olarak sayılıyorsa tek yetkili mahkeme Festool'un merkezinin bulunduğu bölgedeki mahkemelerdir.
 2. Alman hukuku geçerlidir.
 3. Festool güncel olarak kullanıma sunduğu materyallerde değişiklik hakkını saklı tutar. Ayrıca Festool makul bir süre içinde önceden duyurarak yukarıda belirtilen koşulları da değiştirme hakkına sahiptir.

(Versiyon 06/2016)